Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Defined benefit pensionplan - defined contribution pension plan nghĩa là gì?

Defined benefit pensionplan - defined contribution pension plan //
Chương trình hưu trí xác định quyền lợi.

Added by: admin |
Views: 685 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]