Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Deductible nghĩa là gì?

Deductible //
Là số tiền thuộc những mức đầu tiên của một tổn thất mà người được bảo hiểm phải tự chịu theo quy định của các điều khoản bảo hiểm.
– mức miễn thường khấu trừ

Added by: admin |
Views: 754 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]