Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Deductible nghĩa là gì?

Deductible //
Số tiền tổn thất do người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong một vụ khiếu nại, bao gồm các loại mức khấu trừ dưới đây:

1.Mức miễn thường tuyệt đối. Là số tiền do người được bảo hiểm phải tự bồi thường trước khi công ty bảo hiểm bồi thường. Số tiền tuyệt đối này càng cao, phí bảo hiểm càng thấp.

2.Mức miễn thường tính theo thời gian (thời gian khấu trừ/thời gian chờ). Là thời gian người được bảo hiểm không được bồi thường, hết thời gian này, công ty bảo hiểm mới bắt đầu bồi thường. Trong các đơn bảo hiểm mất thu nhập do mất khả năng lao động, thông thường thời gian chờ là 30 ngày, trong thời gian đó công ty bảo hiểm không phải trả tiền bồi thường mất thu nhập cho người được bảo hiểm. Thời gian chờ càng dài, phí bảo hiểm càng rẻ.

Khách hàng cần được tư vấn để họ chọn mức khấu trừ cao nhất (bằng tiền và/hoặc thời gian) thích hợp với họ. Việc bảo hiểm với mức miễn thường nhỏ là rất đắt. Mức khấu trừ cao cho phép người được bảo hiểm tự bảo hiểm những tổn thất trù tính trước được. Đó là những tổn thất hay xảy ra nhưng không nghiêm trọng.
mức miễn thường

Added by: admin |
Views: 1734 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]