Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Date of issue nghĩa là gì?

Date of issue //
Ngày mà công ty bảo hiểm cấp đơn bảo hiểm. Ngày cấp đơn bảo hiểm có thể khác với ngày có hiệu lực của đơn bảo hiểm.
ngày cấp đơn bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 769 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]