Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Damages nghĩa là gì?

Damages //
Số tiền công ty bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường những tổn thất đã phát sinh cho người được bảo hiểm.
tiền bồi thường

Added by: admin |
Views: 280 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]