Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Cut-off nghĩa là gì?

Cut-off //
Ngày chấm dứt trách nhiệm của nhà tái bảo hiểm theo hợp đồng tái bảo hiểm.

Added by: admin |
Views: 674 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]