Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Cover note nghĩa là gì?

Cover note //
Văn bản mà đại lý bảo hiểm hoặc người môi giới bảo hiểm gửi cho người được bảo hiểm để xác nhận với người được bảo hiểm rằng đơn bảo hiểm đã có hiệu lực. Văn bản này do đại lý bảo hiểm và người môi giới bảo hiểm soạn thảo, nó khác với giấy xác nhận bảo hiểm tạm thời (xem binder) do công ty bảo hiểm soạn thảo.
giấy chứng nhận bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 1200 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]