Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Cost of living adjustment (COLA) benefit nghĩa là gì?

Cost of living adjustment (COLA) benefit //
Quyền lợi bảo hiểm điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt.

Added by: admin |
Views: 397 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]