Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Contract of adhesion nghĩa là gì?

Contract of adhesion //
Hợp đồng định sẵn

Added by: admin |
Views: 847 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]