Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Continuos Contract nghĩa là gì?

Continuos Contract //
Là một hợp đồng được ký kết cho một thời gian không giới hạn, nhưng có thể được hủy bỏ sau khi đã thông báo trước ba, bốn, hoặc sáu tháng. Trong hầu hết các trường hợp, việc hủy bỏ có hiệu lực vào đúng ngày ký kết hợp đồng.
hợp đồng liên tục

Added by: admin |
Views: 691 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]