Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Competence nghĩa là gì?

Competence //
Các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm phải có năng lực hiểu được ý nghĩa của các hành động của mình thì hợp đồng mới có hiệu lực.
năng lực

Added by: admin |
Views: 610 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]