Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Community property state nghĩa là gì?

Community property state //
Bang (quốc gia) theo chế độ đồng sở hữu tài sản

Added by: admin |
Views: 450 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]