Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Commision of authority nghĩa là gì?

Commision of authority //
Quyền hạn của một đại lý được một công ty bảo hiểm ủy quyền thể hiện dưới hình thức một văn bản.
giấy ủy quyền

Added by: admin |
Views: 305 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]