Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Closed contract nghĩa là gì?

Closed contract //
Loại hợp đồng chỉ bao gồm các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng là có giá trị
Hợp đồng đóng

Added by: admin |
Views: 573 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]