Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Clean cut basis nghĩa là gì?

Clean cut basis //
Một phương pháp hạch toán trong tái bảo hiểm theo hợp đồng cố định theo đó quyền nhận phí tái bảo hiểm hoặc nghĩa vụ bồi thường khiếu nại của nhà tái bảo hiểm được coi là chấm dứt ngay khi hợp đồng bị hủy bỏ.

Added by: admin |
Views: 357 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]