Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Clause nghĩa là gì?

Clause //
Là một phần của một hợp đồng hoặc các văn bản pháp lý khác, chẳng hạn di chúc hoặc một dự luật của Nghị viện.
khoản

Added by: admin |
Views: 333 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]