Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Clause nghĩa là gì?

Clause //
Các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm quy định phạm vi bảo hiểm, các điểm loại trừ, nghĩa vụ của người được bảo hiểm, địa điểm được bảo hiểm và các điều kiện tạm ngừng hoặc chấm dứt bảo hiểm.
điều khoản

Added by: admin |
Views: 584 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]