Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claims reserve nghĩa là gì?

Claims reserve //
Là khoản dự trữ tài chính mà một công ty bảo hiểm, hoặc tái bảo hiểm lập nên để dự phòng cho những tổn thất đã thông báo nhưng chưa thanh toán và những tổn thất có thể đã phát sinh mà chưa được thông báo.
quỹ dự phòng bồi thường

Added by: admin |
Views: 715 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]