Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claims ratio nghĩa là gì?

Claims ratio //
Tỷ lệ phần trăm giữa số tiền phải bồi thường và phí bảo hiểm thu được trong một thời kỳ nhất định.
tỷ lệ bồi thường

Added by: admin |
Views: 735 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]