Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claims occurrence basis liability coverage nghĩa là gì?

Claims occurrence basis liability coverage //
Phương pháp xác định xem khiếu nại có được bồi thường hay không. Nếu khiếu nại phát sinh từ một sự kiện xảy ra trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường khiếu nại đó theo mức trách nhiệm ghi trong hợp đồng, bất luận khách hàng phát đơn khiếu nại khi nào. Các chuyên gia cho rằng khi mua bảo hiểm tài sản và trách nhiệm, vấn đề đặc biệt quan trọng là phải xác định xem khiếu nại được thanh toán trên cơ sở khiếu nại phát sinh hay trên cơ sở phát sinh sự cố.
bảo hiểm trách nhiệm trên cơ sở phát sinh sự cố

Added by: admin |
Views: 272 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]