Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claims department nghĩa là gì?

Claims department //
Một bộ phận của công ty bảo hiểm quản lý về bồi thường tổn thất cho người được bảo hiểm.
phòng giải quyết bồi thường

Added by: admin |
Views: 652 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]