Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claims Adjuster nghĩa là gì?

Claims Adjuster //
Là người thay mặt cho công ty bảo hiểm tham gia đàm phán việc giải quyết bồi thường.
người giám định bồi thường

Added by: admin |
Views: 617 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]