Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claim provision nghĩa là gì?

Claim provision //
Một điều khoản của hợp đồng bảo hiểm quy định những việc do người được bảo hiểm phải làm trong trường hợp khiếu nại đòi bồi thường.
điều khoản khiếu nại

Added by: admin |
Views: 590 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]