Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claim cost nghĩa là gì?

Claim cost //
Chi giải quyết quyền lợi bảo hiểm (trong định giá bảo hiểm)

Added by: admin |
Views: 693 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]