Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Claim agent nghĩa là gì?

Claim agent //
Là người được công ty bảo hiểm ủy quyền giải quyết bồi thường cho người được bảo hiểm.
đại lý giải quyết khiếu nại

Added by: admin |
Views: 249 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]