Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Charges of insurance (the premium) nghĩa là gì?

Charges of insurance (the premium) //
Số tiền trả cho người bảo hiểm để được bảo đảm bồi thường. Người phải trả chi phí này có quyền lợi bảo hiểm trong chính chi phí đó.
phí bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 245 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]