Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Ceding company nghĩa là gì?

Ceding company //
Công ty nhượng tái bảo hiểm(công ty bảo hiểm gốc)

Added by: admin |
Views: 719 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]