Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Catastrophe hazard nghĩa là gì?

Catastrophe hazard //
Tình huống các tổn thất thực tế cộng lại vượt xa tổng số các khoản tổn thất dự kiến. Thí dụ, bão là một nguy cơ tổn thất có tính thảm họa, vì toàn bộ nhà cửa, máy móc của các doanh nghiệp có thể bị đe dọa. Nguy cơ tổn thất có tính thảm họa thường không thể hoặc không được bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm thương mại, bởi vì nguy cơ đó là quá lớn hoặc phí bảo hiểm tính toán theo số liệu thống kê lại quá cao. Khi thị trường không triển khai bảo hiểm này thì chính phủ có thể trợ cấp cho việc bảo hiểm này bằng các chương trình bảo hiểm như bảo hiểm lũ lụt của liên bang và bảo hiểm nhân thọ theo nhóm cho quân nhân.
nguy cơ tổn thất có tính thảm họa

Added by: admin |
Views: 617 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]