Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Capacity nghĩa là gì?

Capacity //
Trách nhiệm tối đa của một công ty bảo hiểm có thể nhận bảo hiểm. Các giới hạn bảo hiểm mà một công ty bảo hiểm tài sản và trách nhiệm khác có thể chấp nhận, được quyết định trên cơ sở lãi ròng của công ty và vốn đầu tư của công ty. Tái bảo hiểm là một biện pháp làm tăng khả năng tài chính của công ty bảo hiểm, nhờ vậy có thể giảm một phần nhu cầu duy trì quỹ dự phòng phí bảo hiểm chưa được hưởng. Bằng cách này, công ty bảo hiểm được nhận hoa hồng tái bảo hiểm, bảo đảm ổn định trong kinh doanh và có thể tăng khả năng nhận bảo hiểm của mình.
khả năng nhận bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 453 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]