Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Cancel nghĩa là gì?

Cancel //
Người được bảo hiểm hoặc người bảo hiểm có thể hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm theo quy định trong đơn bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm hủy bỏ đơn bảo hiểm, toàn bộ số phí bảo hiểm không được hưởng phải hoàn lại cho người được bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm hủy bỏ đơn bảo hiểm, một khoản tiền ít hơn số phí bảo hiểm không được hưởng sẽ được hoàn trả. Phần chênh lệch giữ lại phản ánh chi phí quản lý của công ty bảo hiểm liên quan đến việc thu xếp đơn bảo hiểm. Thông thường điều kiện này chỉ áp dụng trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thương tật.
–hủy bỏ

Added by: admin |
Views: 231 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]