Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Burning cost nghĩa là gì?

Burning cost //
1. Chi phí của những tổn thất trước đây.
2. Một phương pháp tính phí trong đó phí được tính trên cơ sở lịch sử tổn thất trước đây.

Added by: admin |
Views: 788 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]