Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Bordereaux nghĩa là gì?

Bordereaux //
Là bản danh sách các rủi ro được tái bảo hiểm, được dùng để báo cáo định kỳ về các hợp đồng bảo hiểm, phí chuyển tái bảo hiểm và tổn thất.
danh mục rủi ro

Added by: admin |
Views: 825 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]