Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Bilateral contract - unilateral contract nghĩa là gì?

Bilateral contract - unilateral contract //
Hợp đồng song phương , hợp đồng đơn phương

Added by: admin |
Views: 588 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]