Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Basic commission nghĩa là gì?

Basic commission //
Là khoản tiền phải trả khi nhận một dịch vụ, thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng phí.
Tỷ lệ phần trăm này được đàm phán trong từng trường hợp, có thể là một tỷ lệ cố định , nhưng cũng có thể khác nhau tùy theo tỷ lệ tổn thất của dịch vụ.
hoa hồng cơ bản

Added by: admin |
Views: 373 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]