Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Bargaining contract nghĩa là gì?

Bargaining contract //
Hợp đồng mặc cả (thương thuyết)

Added by: admin |
Views: 686 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]