Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Back up nghĩa là gì?

Back up //
Phần trách nhiệm vượt quá mức miễn thường cộng với giới hạn của hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường.

Added by: admin |
Views: 360 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]