Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Avoidance nghĩa là gì?

Avoidance //
Một phương pháp quản lý rủi ro, bảo đảm cho một cá nhân hoặc doanh nghiệp không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới một hoạt động nào đó bằng cách tránh hoạt động đó khi thấy không thật cần thiết. Ví dụ: một doanh nghiệp không có thiết bị vi tính sẽ không thể bị tổn thất về tài chính do máy tính bị hỏa hoạn thiêu hủy. Tuy nhiên, trên thực tế, kỹ thuật kiểm soát rủi ro này hiếm khi được thực hiện. Một giải pháp lý tưởng hơn là tự bảo hiểm hoặc mua bảo hiểm thương mại.
tránh rủi ro

Added by: admin |
Views: 314 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]