Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Automobile liability insurance nghĩa là gì?

Automobile liability insurance //
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của chủ xe đối với những thiệt hại về người hoặc tài sản do xe cơ giới gây ra. Đơn bảo hiểm trách nhiệm ôtô cá nhân (personal automobile policy – pap) và đơn bảo hiểm trách nhiệm cho doanh nghiệp (business automobile policy – bap) trả tiền bồi thường theo xét xử của tòa án (trả tới mức giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm), trả án phí và chi phí bào chữa. Các chuyên gia khuyên không nên lái xe khi không có bảo hiểm trách nhiệm chủ xe và coi việc tham gia loại bảo hiểm này là điều bình thường. Luật pháp cũng đòi hỏi phải có đơn bảo hiểm này hoặc có giấy chứng nhận về khả năng thực hiện trách nhiệm tài chính. Hành khách chỉ nên đi xe có bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe.
bảo hiểm trách nhiệm chủ xe cơ giới

Added by: admin |
Views: 1247 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]