Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Authorized reinsurance nghĩa là gì?

Authorized reinsurance //
Tái bảo hiểm theo quy chế bắt buộc là việc nhượng tái bảo hiểm cho một công ty tái bảo hiểm được sự công nhận và được phép của một cơ quan quản lý bảo hiểm của nhà nước.
tái bảo hiểm theo quy chế bắt buộc

Added by: admin |
Views: 368 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]