Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Assigned risk nghĩa là gì?

Assigned risk //
Thuật ngữ được sử dụng (ở thị trường Mỹ) để chỉ những dịch vụ mà các nhà bảo hiểm thường không muốn nhận nhưng buộc phải làm vậy do ràng buộc của luật pháp hoặc các thỏa thuận.

Added by: admin |
Views: 705 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]