Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Applicant nghĩa là gì?

Applicant //
Người được yêu cầu bảo hiểm trong tương lai, người kê khai và ký tên vào mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm in sẵn, trong đó có các thông tin về bản thân họ. Xem thêm application.
người yêu cầu bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 681 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]