Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Aggregate Liabilities nghĩa là gì?

Aggregate Liabilities //
Tổng trách nhiệm của một công ty bảo hiểm trong một khu vực nhất định bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Added by: admin |
Views: 940 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]