Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Administration expenses nghĩa là gì?

Administration expenses //
Tất cả những chi phí khác phát sinh khi tiến hành hoạt động bảo hiểm bên cạnh chi phí đánh giá tổn thất, chi phí khai thác dịch vụ và chi phí đầu tư.
chi phí quản lý

Added by: admin |
Views: 674 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]