Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Additional premium nghĩa là gì?

Additional premium //
Khi người được bảo hiểm đã chấp nhận bảo hiểm và phí bảo hiểm đã được thỏa thuận, nếu người bảo hiểm nhận thêm trách nhiệm bảo hiểm thì người được bảo hiểm phải đóng thêm phí bảo hiểm. Thuật ngữ này cũng được sử dụng khi người bảo hiểm thỏa thuận về mức phí bảo hiểm cơ bản trên cơ sở các điều kiện bảo hiểm cơ bản và đồng thời người bảo hiểm cũng thỏa thuận mở rộng các điều kiện bảo hiểm cơ bản, miễn là phải đóng thêm phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm bổ sung thường được tính thêm vào phí bảo hiểm cơ bản của bảo hiểm hàng hóa khi tàu chuyên chở vượt quá 15 tuổi và/hoặc không được phân hạng (dựa theo “điều khoản phân hạng cấp tàu – classification clause”).
phí bảo hiểm bổ sung

Added by: admin |
Views: 375 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]