Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Actuary nghĩa là gì?

Actuary //
Là người áp dụng xác suất và lý thuyết thống kê vào các công việc tính phí bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài chính và dân số học.
chuyên viên tính toán

Added by: admin |
Views: 760 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]