Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Act of god nghĩa là gì?

Act of god //
Những biến cố thiên nhiên nằm ngoài tầm kiểm soát hay chi phối của con người, ví dụ những thiên tai như động đất, bão và lũ lụt.
thiên tai

Added by: admin |
Views: 306 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]