Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Accident severity nghĩa là gì?

Accident severity //
Mức độ thiệt hại do tai nạn gây ra, dùng để dự đoán số tiền phải bồi thường, trên cơ sở đó tính phí bảo hiểm phù hợp.
mức độ nghiêm trọng của tai nạn

Added by: admin |
Views: 611 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]