Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Accident frequency nghĩa là gì?

Accident frequency //
Số lần tai nạn xảy ra, được dùng để dự đoán tổn thất và dựa vào đó để tính phí bảo hiểm phù hợp.
tần số tai nạn

Added by: admin |
Views: 593 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]