Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Accident nghĩa là gì?

Accident //
Sự kiện bất ngờ, không lường trước được, nằm ngoài tầm kiểm soát của người được bảo hiểm và dẫn đến tổn thất. Người được bảo hiểm không cố ý gây ra tổn thất. Tổn thất phải xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên theo định luật xác suất. Ví dụ, theo đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe, nếu xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm sẽ được bồi thường những tổn thất do hành vi sơ xuất hoặc sai sót của họ dẫn đến thương tổn thân thể hay thiệt hại về tài sản của người khác.
tai nạn

Added by: admin |
Views: 608 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]