Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

A1 nghĩa là gì?

A1 //
Ký hiệu này thường dùng để chỉ chất lượng hạng nhất. Trên thực tế, ký hiệu này có nguồn gốc từ thứ hạng phân cấp tàu cao nhất của Lloyd’s Register, có ký hiệu *100A1 và áp dụng cho tàu biển bằng thép có kết cấu theo đúng các qui định của Lloyd’s và được giám định viên của Lloyd’s kiểm tra. Tàu được giữ nguyên cấp như thế với điều kiện là tàu duy trì được tiêu chuẩn qua các cuộc kiểm tra định kỳ. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin tham khảo Lloyld’s Register of Shipping (Công ty Phân hạng cấp tàu biển của Lloyld’s). Ký hiệu A1 chỉ dùng riêng cho các tàu chạy trong vùng biển kín gió.
Hạng nhất

Added by: admin |
Views: 748 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]